עבודה עם מגורים באילת – ברק שירותים

עבודה עם מגורים באילת - ברק שירותים
077-2315336

עבודה מועדפת

על פי חוק הביטוח הלאומי משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים משירות חובה, או למי שסיימו שירות לאומי תקופה של 24 חודשים.

* מי שהפסיקה את השירות לרגל נישואין, בתנאי שהשלימה 6 חודשי שירות לפחות ונישאה תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות), ושעבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת.
* מי שעבדו פחות מ-6 חודשים מלאים יכולים להיות זכאים בתנאים מסוימים למענק חלקי אם עבדו בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת .

אנחנו בברק שרותים עומדים לרשותך בכל התהליך, לשאלות ובקשות, מילוי טפסים והגשת הבקשה.​

טופס יצירת קשר

מסמכים שיש להגיש

1. צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מן הצבא, המעיד על מועד סיום שירות החובה של חיילים וחיילות או אישור על תקופת שירות לאומי בהתנדבות מאחד הגורמים המורשים לכך.
2. אישורי המעסיקים על סוג העבודה שנעשתה, מקום העבודה ותקפות העבודה, בציון מספר ימי העבודה בכל אחד מחודשי העבודה.
3. אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שיחרורך משירות חובה, עליך להמציא צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבדת בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת/מועדפת.

תנאי זכאות

1. עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק.
2. מינימום תקופת העבודה- 6 חודשים מלאים (רצופים או לא רצופים) באחת מהעבודות שהוכרו כעבודה נדרשת, וזאת במהלך שנתיים מיום שהשתחררת משירות חובה.
3. זכאות לדמי אבטלה (נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד בעבודה הנדרשת לאחר שחלפה שנה מיום שיחרורו)

מועד בקשת המענק

תביעה למענק אפשר להגיש לאחר שסיימת לעבוד בעבודה הנדרשת, 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום שחרורך מהשירות הצבאי הסדיר.
במידה שתגיש את הבקשה לאחר מועד זה לא תהיה זכאי לתשלום המענק.

שליחת קורות חיים

מלאו את הפרטים והוסיפו קובץ קורות חיים (אם יש לכם) – אנחנו כבר נעשה את כל השאר

דילוג לתוכן